Coaching

Hvorfor terapi og / eller coaching?

Det er de færreste mennesker som, gennem et livsforløb, undgår at møde problemstillinger og kriser af forskellig art.
Langt de fleste af sådanne oplevelser, er mennesker istand til selv at løse.
Her kan familie og venner ofte være til stor hjælp for den ramte, bl.a. ved at være nærværende i samvær og samtale, og måske tiltræde med forskellig praktisk hjælp.

Desværre udsættes nogle personer for oplevelser og kriser, som belaster og påvirker trivsel og livskvalitet i en meget negativ retning. Det kan være i en sådan grad, at de ikke ved egen hjælp magter, at komme igennem det vanskelige.

Her kan professionel hjælp være en nødvendig og givende indsats.

Terapeutisk behandling og/eller rådgivning og coaching, kan være forskellige tilgange, hvorved den enkelte kan få bearbejdet evt belastninger der påvirker liv og trivsel, og motivere til aktiv handling i retning mod en sundere livsvej.

– få bedre kendskab og indsigt i eget selvværd, personlighed og identitet.

Gennem det personlige arbejde, – i samarbejde med den professionelle, er der stor mulighed for at genskabe motivation og evne til at påvirke eget liv i en ny, forbedret og forandret retning.

Læs mere om leder coaching