Personaletræning/trivsel og konfliktløsning på arbejdspladsen

Hvad er konfliktløsning og personaletrivsel?

Udover terapi, arbejder jeg med konsulentopgaver, konfliktløsning, coaching og supervision     
Vi arbejder indenfor personaleområdet bl.a. med følgende områder og temaer:

  • Konfliktløsning
  • Supervision
  • Coaching
  • Stress håndtering
  • Forebyggelse / genopbyggelse ved udbrændthed og stresskollaps
  • God og konstruktiv kommunikationsform
  • Mobning på arbejdspladsen
  • Humor
  • Hvem er jeg – hvem er vi i.f.t hinanden (kende sig selv og hinanden bedre, ud fra en personlig psykologisk og faglig betragtning og forståelse)

konfliktløsning i KoldingVi arrangerer og opbygger gerne bearbejdnings- og udviklingsforløb, såvel for den enkelte medarbejder i et individuelt forløb, eller som et gruppeforløb for en bestemt medarbejder-gruppe.

 

Vi kan også tilbyde assistance ved akut opståede kriser, konflikter eller andet med mere alvorlig karakter, f.eks ulykker, dødsfald, eller terapi og coaching i.f.m personlige kriser, skilsmisse, sygdom, fyring og jobskifte, overgang til efterløn, udbrændthed, stress m.m

Forløb tilskæres og tilpasses i forhold til de behov og ønsker der måtte være relevante.

 

I er velkommen til at kontakte mig for nærmere!