Rådgivning ved personaleudvælgelse

Rådgivning omkring personaleforhold

Mange års praksis erfaring fra forskellige job-funktioner i både det private erhvervsliv og fra det offentlige.

Gennem de senere år er de personlige, faglige og erfaringsmæssige kompetencer, udlevet ved at bruge ovennævnte i konsulent- og coaching opgaver.

Jeg tilbyder professionel konsulent rådgivning i.f.m:

  • medarbejderudvælgelse
  • hvordan du kan opnå optimal gruppesammensætning, så personlige og faglige kompetencer giver gruppen størst mulig trivsel og effektivitet
  • udarbejdelse af personprofil ud fra en psykologisk, personlig og faglig gennemgang, samt vurdering af den enkeltes samlede udlevelses potentiale

Ovennævnte vil typisk foregå ud fra en positiv og intens samtale, med en spørgen ind til personens selvforståelse, selvindsigt og selvstændighed, samt læringsevne og opnåede personlige og faglige kompetencer.

Der kan evt tages kontakt til forskellige referencepersoner. Og der kan også udarbejdes en personlighedstest.