Undervisning

Undervisning

Jeg underviser indenfor nedennævnte områder, men gerne også ud fra ønskede emner som ligger udenfor det nævnte.

Sund og god kommunikation på arbejdspladsen, f.eks- mellem forskellige afdelinger, de enkelte medarbejdere imellem, eksempelvis på fagforeningskontoret, i hjemmehjælpergruppen, på lærerværelset eller direktørgangen.

Supervision og coaching såvel individuelt som i grupper.

Individuelle coaching og undervisningsforløb, for både ledere og medarbejdere.

Konfliktløsning på arbejdspladsen eller i forskelligt frivilligt foreningsarbejde.

Undervisningsaftener eller temadage indenfor såvel par-forholdets mange udfordringer, som de mange forskellige udfordringer der præger og påvirker nutidens familiesystemer.

Pris, tema, øvrigt indhold, tid og sted aftales efter nærmere samtale.